Events

Đêm Thiện Nguyện Hoàng Lan

MỘT ĐỜI YÊU LÍNH

Đêm Thiện Nguyện Hoàng Lan “Một Đời Yêu Lính” với những tình khúc về Lính và Quê Hương.  Qua các giọng ca Thiện Nguyện thân thương của vùng trời Dallas.  Mọi sự ủng hộ của quý vị là những bàn tay ấm mang tình người đến những công cuộc từ thiện và Viện Dưỡng Lão.  Nơi có những người kém may mắn không nhìn thấy được thế giới bên ngoài.