Search for 'Mississippi' returned 7 results

Vì muốn retire cần sang gấp tiệm nail nằm trong Shopping center, kế bên Target. Good location. Tiệm có 8 ghế pedicure, 13 bàn nails, […]

Cần bán tiệm gấp. Tiệm năm trong Khu Du Lịch, chỉ có 1 tiệm nail, khu mỹ trắng, tip Cao…/ —- Tiệm tóc lâu năm, […]

Vì muốn retire cần sang gấp tiệm nail nằm trong Shopping center, kế bên Target. Good location. Tiệm có 8 ghế pedicure, 13 bàn nails, […]

Bán tiệm nails. Giá bán $65K. Mới mua tiệm này được 1 năm. Tiệm có 6 ghế spa(2 ghế mới), 4 bàn làm nails, 6 […]

Cần bán gấp tiệm nails ở Philadelphia, MS. Income từ$26K-$35K/tháng. Tiền rent $1,200/tháng. Giá bán $65K L/L: 678-925-4712(Cell)

Bán tiệm nails. Giá bán $65K. Mới mua tiệm này được 1 năm. Tiệm có 6 ghế spa(2 ghế mới), 4 bàn làm nails, 6 […]

Bán tiệm và cần thợ nail. 9 bàn, 7 thợ. Tiền rent 2,250. Income $10,000-$12,000 cho 1 tuần. Vì lý do sức khoẻ cần bán […]